موسس و بنیان گزار ایران تلنت
موسس و بنیان گزار ایران تلنت
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

آسیه حاتمی موسس و مدیرعامل شرکت ایران تلنت، یکی از بزرگترین سایت های کاریابی است که 15 سال قبل با اراده ای محکم به تنهایی یکی از اولین سایت های کاریابی را راه اندازی و همچنان پرثمر با چندین نیرو و کارمند آن را اداره می کند. آسیه حاتمی متولد 1358 ، در دانشگاه  امیرکبیر مهندسی پلیمر خواند با توجه به استعداد و رشته ی تحصیلی خود شروع به کارهای پژوهشگری و کار در کارخانه ها کرد و کار های پراکنده ای را در زمینه پژوهشگری برای شرکت های ایران خودرو و دانشگاه امیرکبیر انجام داد.

برچسب هـا

آسیه حاتمی موسس و مدیرعامل ایران تلنت بزرگترین سایت های کاریابی دانشگاه امیرکبیر مهندسی پلیمر