پیشکسوت کشتی ایران
پیشکسوت کشتی ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

رضا سوخته سرایی زاده ی  11 بهمن 1329 در دارکلا، علی آباد کتول،(گلستان)کشتی گیر بازنشسته ی ایرانی است که توانایی شرکت در هر دو رشته ی آزاد و فرنگی را داشت. وی با 195 سانتیمتر قد دومین ورزش کار موفق ایرانی در تاریخ بازی های آسیایی با 3 مدال طلا و یک مدال نقره پس از اسکندر فیلابی با 4 مدال طلا است. سوخته سرایی یکی از بهترین کشتی گیران دستهی فوق سنگین تاریخ کشتی ایران به شمار می رود، با این که رشته ی تخصصی او کشتی آزاد بود اما در کشتی فرنگی نیز سابقه ی قهرمانی بازی های آسیایی را دارد.

برچسب هـا

رضا سوخته سرایی بهمن دارکلا علی آباد کتول کشتی گیر بازنشسته ی