کاشف ترمیم زخم
کاشف ترمیم زخم
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

 دکتر دلارام شکیبا متولد دهه 60 می باشد و ایرانی الاصل ایرانی است. وی در گرگان به دنیا آمد و اکنون در آمریکا زندگی می کند. او دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود و هم اکنون دانشمند ایرانی است که به دلیل کشف جدید خود در مورد راز ترمیم زخم ها به جهانیان معروف شده است. او فارغ التحصیل دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس است. 

اواخر شهریور ماه سال 1391 در کلینیک تخصصی شریته (بزرگترین بیمارستان آموزشی اروپا) قدم های تعیین کننده و قاطع در برلین آلمان برداشت. 

برچسب هـا

دلارام شکیبا ایرانی الاصل گرگان آمریکا ترمیم زخم ها