پایه اصلی جریان نوین طبیعت گرایی در نقاشی مدرن ایران
پایه اصلی جریان نوین طبیعت گرایی در نقاشی مدرن ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

علی محمد حیدریان در سال 1275 خورشیدی (1314 (قمری)) در شهر اصفهان به دنیا آمد  پدر ایشان حیدرعلیخان مرصع کار و جواهر ساز بود ایشان در همان طفولیت پدر خود را از دست داد و تحت تکفلت برادرش قرار گرفت.

حیدریان تحصیلات خود را در مدرسه های خرد و آلیانس (فرانسه) ادامه داد. حیدریان از جمله شاگردان مستعد و خلاق کمال الملک بود از ابتدای تشکیل هنرستان نقاشی کمال الملک از نخستین هنرجویانی بود که همزمان در کنار استاد کمال الملک به تربیت هنر جویان نقاشی می پرداخت.

برچسب هـا

علی محمد حیدریان اصفهان کمال الملک شاگردان مستعد و خلاق کمال الملک