پدر کشاورزی نوین
پدر کشاورزی نوین
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

مصطفی قلی بیات معروف به صمصام الملک متولد 1267 در اراک ،  فرزند حاج عباسقلی خان سهم الملک اراکی، ملاک و نماینده مجلس و برادر کوچکتر مرتضی قلی بیات معروف به سهام السلطان و خواهرزاده دکتر محمد مصدق است. او در سال 1267 در سلطان آباد اراک به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را نزد معلمین خصوصی فراگرفت. سپس به مدت دو سال به روسیه رفت تا فنون نظامی را فرا گیرد، پس از آن که نتوانست نظام خشن و بدون انعطاف ارتش روسیه را تحمل کند به ایران بازگشت و به کار کشاورزی مشغول شد.

برچسب هـا

مصطفی قلی صمصام الملک حاج عباسقلی خان پدر کشاورزی نوین