پدر مدارس نوین ایران
پدر مدارس نوین ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

میرزا حسن تبریزی که بعدها به رشدیه شهرت یافت (رشدیه را به سبب تأسیس مدارس ابتدایی در ایران، به این نام می خواندند، زیرا در استانبول نام مدارس ابتدایی، رشدی (رشدیه) بود) فرزند ملا مهدی از علمای بنام تبریز و سارا خانم نوه ی صادق خان شقاقی بود که با فرزندانش به امر فتحعلی شاه شهید شدند.

تحصیلات مقدماتی را نزد پدر خود فرا گرفت و بر اثر استعداد و حافظه ای که داشت، در اندک زمانی یکی از علمای تبریز به شمار می رفت. چنان که در 22 سالگی امام جماعت یکی از مساجد تبریز بود.

برچسب هـا

میرزا حسن تبریزی رشدیه مدارس ابتدایی صادق خان شقاقی فتحعلی شاه پدر مدارس نوین ایران