سکه مهمترین سند ماندگار تاریخ است
سکه مهمترین سند ماندگار تاریخ است
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ برگزیده

سکه های قدیمی بعنوان میراث ملی ایرانیان همواره مورد توجه بوده و اطلاعات در این زمینه تبحری خاص می طلبد. سیدجمال ترابی طباطبایی به سال 1304 هجری شمسی در خانه عین الدوله واقع در کوچه میار میار یکی از محلات قدیمی تبریز دیده به جهان گشود. وی سکه را میراث زنده تاریخ می نامد و از اینکه بیش از 60 سال از زندگی خویش را صرف شناسایی و جمع آوری سکه های دوره های مختلف کرده به خود می بالد ترابی بیش از شصت سال در زمینه سکه شناسی ایرانی و اسلامی و همچنین فرهنگ عامه فعالیت کرد.

جمع آوری، ثبت و شناسایی سکه های سلسله های مختلف ایران، تدوین موزه آذربایجان و تدریس سکه شناسی را بر عهده داشت و آثار نوشتاری با ارزشی نیز در این زمینه از خود بر جای گذاشته است. 

برچسب هـا

سکه های قدیمی میراث ملی ایرانیان سیدجمال ترابی طباطبایی