پیام امید و اسنپ فود
پیام امید و اسنپ فود
مسئولیت اجتماعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ برگزیده

اسنپ فود، در ماه مبارک رمضان آماده خدمت رسانی به مسافران و معذوران شرعی می باشد و بخشی از درآمد حاصل از سفارش های قبل افطار مسافران و معذوران شرعی (در مجموع تا سقف 100میلیون تومان) را به اهداف خیرخواهانه موسسه خیریه پیام امید اهدا می کند. اگر به هر دلیلی، از توفیق روزه داری در این ماه مبارک محروم می باشید، با سفارش از اسنپ فود می توانید در این کار خیر مشارکت نمایید.

برچسب هـا

اسنپ فود مسئولیت اجتماعی خیریه