رمضان، ماه بخشش
رمضان، ماه بخشش
عمومی ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ برگزیده

اولین تغییری که می توان در ماه رمضان در کمک به خیریه ها مشاهده کرد، افزایش بیشتر علاقه مردم به کمک به نیازمندان است. در این ماه، به عنوان ماهی که خداوند در آن به انجام کارهای خیریه تشویق می کند، بسیاری از مردم در سراسر جهان تمایل بیشتری به کمک به نیازمندان دارند. در بسیاری از کشورها، سازمان های خیریه و پویش های اجتماعی در این ماه فعالیت های بیشتری دارند و برای جمع آوری کمک های مردمی تلاش می کنند.

برچسب هـا

رمضان خیریه