نوروز، فصل رویش و جشن و شادی
نوروز، فصل رویش و جشن و شادی
عمومی ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ برگزیده

نوروز یک جشن قدیمی و کهن از اقوام متعددی است که به ارث رسیده است اما شناسنامه ایرانی به خود گرفته و از آن به عنوان نماد پیوند دهنده ی افراد و اقوام ایرانی ایران یاد می شود. نوروز، با عنوان رسمی «روز بین المللی نوروز»، توسط یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشر به ثبت جهانی رسیده و این روز یکی از روزهای مقدس و اعیاد مذهبی زرتشتیان و بهاییان نیز به شمار می رود.

برچسب هـا

نوروز کار خیر