هنرمندی که آثارش روح دارند
هنرمندی که آثارش روح دارند
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

سید علی اکبر 6 ماهه بود که پدرش بر اثر بیماری طاعون در گذشت و 8 سال داشت که مادرش به علت فقر مالی او را به مرحوم حاج علی اکبر صنعتی زاده موسس پرورشگاه صنعتی کرمان می سپارد حاج علی اکبر صنعتی زاده مرد خیر سرپرستی فرزند یتیم را به عهده می گیرد.

سید علی اکبر صنعتی دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دوران توقف در پرورشگاه به پایان رساند. از آنجایی که هنگام ثبت نام برای شرکت در کلاس ابتدایی نیاز به شناسنامه بود و گروهی از شاگردان پرورشگاه ازجمله سید علی اکبر صنعتی هم فاقد شناسنامه بودند،

برچسب هـا

خیریه طاعون صنعتی