غزل سرای معاصر
غزل سرای معاصر
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

امیر هوشنگ ابتهاج 6 اسفند 1306 در رشت متولد شد. پدرش «آقاخان ابتهاج» از پزشکان رشت بود. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند ابتهاج از همان جوانی سرودن شعر را آغاز کرد و با موسیقی آشنا شد. سایه در سال 1325 مجموعه ی «نخستین نغمه ها» را که شامل اشعاری به شیوه ی کهن است را منتشر کرد. 

امیر هوشنگ ابتهاج تخلص ( ه. ا. سایه) را برای خود برگزید و آثارش با این نام منتشر می کرد. این شاعر پرآوازه براین باور بود حروف کلمات سایه حروف نرم و بدون ادعایی هستند و در آن نوعی افسوس وجود دارد. در معنای این کلمه نوعی افتادگی خودنمایی می کند که حتی می تواند در برابر خشونت و وقاحت ایستادگی کند.

برچسب هـا

امیر هوشنگ ابتهاج سایه ه الف سایه رشت