اسطوره موسیقی ایران
اسطوره موسیقی ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

حسین علیزاده در اول شهریور 1330 در منطقه سید نصر الدین بازار تهران از پدری اهل ارومیه و مادری اهل اراک متولد شد.

ایشان به واسطه آشنایی با استاد هوشنگ ظریف که در یکی از مدارس تهران به دانش آموزان موسیقی درس می داد، با موسیقی آشنا شد و در همان برخورد هوشنگ ظریف که متوجه استعداد او در موسیقی شده بود او را به هنرستان موسیقی معرفی کرد. او نزد هوشنگ ظریف، حبیب الله صالحی، محمود کریمی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله دوامی موسیقی آموخته است. 


برچسب هـا

حسین علیزاده سید نصر الدین بازار تهران