نمای حجم
نمای حجم
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

"با مجسمه سازی، آدم فضاهایی را خلق می کند که از زوایای مختلف قابل دید است و از هر طرف هم جلوه خاص خودش را دارد. این همان جذابیتی بود که سبب شد من به طرف مجسمه و مجسمه سازی گرایش پیدا کنم."

لیلیت تریان از پدر و مادری ارمنی در 10 دی 1309 در محله نادری تهران و در خانواده ای هنردوست متولد شد.

پدرش به زیبایی بنا و معماری اهمیت فراوان می داد ریشه علاقمندی تریان به هنر را بیش از همه می بایست در دغدغه های خاطر مادر لیلیت جست .

برچسب هـا

مجسمه سازی لیلیت تریان مجسمه