معرفی بنیان گذار مدارس عشایر در ایران
معرفی بنیان گذار مدارس عشایر در ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

محمد بهمن بیگی سال 1299 در ایل قشقایی و در خانواده محمودخان کلانتر تیره بهمن بیگلو از طایفه عمله قشقایی به جهان گشود. ایشان  نویسنده، بنیان گذار مدرسه های عشایر در ایران می باشند . بهمن بیگی سال های زیادی از عمرش را به ارتقای فرهنگ و سواد در میان عشایر خصوصا عشایر جنوب کشور و استان فارس، اهتمام ورزیده بود. او پس از پایان دوره کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، در راستای سیاست های دولت وقت کوشش خود را برای برپایی مدرسه های سیار برای بچه های ایل آغاز کرد 


برچسب هـا

محمد بهمن بیگی کار خیر نیکوکاری مدارس عشایر بنیان گذار مدارس عشایر استان فارس