روزهای بزرگ پیام امید
روزهای بزرگ پیام امید
خاطرات داوطلبانه ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

دوستان خوبم امروز دلم می خواد براتون از لحظات پیام امیدی بگم ، از لحظاتی که شاید بارها برای همه ما اتفاق افتاده اما شاید هیچ وقت این شکلی با کسی تقسیم نشده می خواهم بخشی از دفتر خاطرات فعالیت های داوطلبانه ام را در پیام امید بگم امیدوارم که از خواندن آن لذت ببرید...

امروز 21 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی بود و من دومین 21 فروردین ماهی بود که در کنار پیام امید و پیام امیدی ها دلم لرزید. می خوام یک نگاه مهیج از 21 فروردین ماه 1388 به 21 فروردین ماه 1389 بندازم ، چشاتونو ببندین و بهش فکر کنین ...

برچسب هـا

کار داوطلبانه پیام امید خاطرات خیریه خاطرات کار داوطلبانه