معلم واقعی در مناطق محروم معلم می شود
معلم واقعی در مناطق محروم معلم می شود
داستان موفقیت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

 باور مقداد باقرزاده معلم برجسته و جوان  عشایر روستای آیرقایه می باشد.برای خودش هم جالب است ماندنش در روستایی که تنها از روی کنجکاوی در  نقشه آن را انتخاب کرد همیشه دوست داشت بداند در محروم ترین مناطق با کمترین امکانات آموزشی و رفاهی زندگی به چه صورت است .

روستای آیرقایه نزدیک مرز ترکمنستان می باشد و یکی از محروم ترین روستاهای مرزی است. او این روستا را برای خدمت خود اتنخاب کردروستایی که هر معلمی فقط چند ماه در آنجا دوام می آورد .

برچسب هـا

مناطق محروم معلم مقداد باقرزاده روستای آیرقایه