نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مراکز خرید و فروشگاه ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مراکز خرید و فروشگاه ها
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که در مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه ها باید رعایت گردد.

1. تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بلافاصله پس از خارج شدن از فروشگاه در یک پوشش پلاستیکی انداخته و و مجددا استفاده ننمایید.

2 . ازعدم تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت های رویی دستکش مطمئن شوید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل مراکز خرید و فروشگاه ها پیشگیری از کرونا ویروس