نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام مسافرت
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام مسافرت
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که هنگام سفر رعایت باید گردد

1 . به عنوان یک اصل، کلیه ی مسافرت های خود را لغو نمایید.

2 . در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا مسافرت نکنید.

3 . در صورت داشتن تب ، سرفه و تنگی نفس حتما با پزشک و یا مراکز بهداشتی و یا درمانی تماس گرفته و ایشان را در جریان مسافرت قبلی خود بگذارید.

4 . از تماس مستقیم با افراد دارای تب و سرفه خوداری کنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل مسافرت پیشگیری از کرونا ویروس