نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که کارکنان ادارات باید رعایت کنند.

1 . در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.

2 . در صورت امکان از دستکش لاتکس در محیط کار استفاده کنید.

3 . هرگز صورت خود و بخصوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستور العمل محل کار جلوگیری از انتشار کرونا ویروس